Tipu Hauora

- voor dynamiek en interactie met jouw omgeving -

Tipu Hauora, praktijk voor Energetische Ergotherapie, Ergotherapie en Coaching biedt de mogelijkheid om te groeien

binnen jouw eigen mogelijkheden én in balans te komen met de dynamiek en interactie met jouw omgeving.


Tipu Hauora staat voor een unieke manier van begeleiden en behandelen van jouw vraag en jouw doel, waarbij

gebruik wordt gemaakt van zowel Ergotherapeutische, Cognitieve, Sensorische als ook Energetische behandelwijzen.

Hierbij staat voorop dat jij de eigen regie blijft (be)houden in het behalen van jouw doel(en).


Wil je meer weten over de behandelwijze, behandelingen algemeen? Liever direct door naar de behandelingen?

Of nieuwsgierig naar wie ik ben? Klik dan op onderstaande knoppen. Of bekijk het menu bovenaan de pagina.


Misschien ben je benieuwd naar de herkomst van de naam van mijn praktijk, scroll dan verder.

New Zealand

De naam Tipu Hauora

De naam en de kleuren van mijn praktijk verwijzen naar de benaming voor gezondheid en groei door de Maori’s uit New Zealand. Waarbij Tipu o.a. plant, groei vertegenwoordigt en Hauora gezondheid.

Samengevoegd betekent het 'groeiende gezondheid'.

De golvende lijnen en de verschillende kleuren in het visite kaartje (zie linksboven) verwijzen naar alle aspecten van ons leven waar 'groeiende gezondheid' een bijdrage kan leveren.


Ik vind het belangrijk dat de hele mens, zowel kinderen, jongeren als volwassenen, gezondheid kunnen ervaren in zijn totaliteit binnen de mogelijkheden van dat moment.


Het holisme houdt voor mij in dat naast het fysieke (lichaam) er ook aandacht is voor de geest (ziel), het spirituele niveau waarin onze gedachten en overtuigingen zitten (mentaal), de emoties en gevoelens die aanwezig zijn (emotioneel) en als laatste het energetische deel (energiehuishouding, sensorische integratie). Met andere woorden een groeiende gezondheid: TIPU HAUORA.Wilt u meer weten neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Behandelingen Algemeen

Energetische Ergotherapie


Energetische Ergotherapie is een unieke behandelmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van Ergotherapeutische, Cognitieve, Sensorische en Energetische benaderingswijzen. Deze behandelmethode is erop gericht om de samenhang van fysieke,emotioneel, mentale,energetische spirituele aspecten te bevorderen.

De benadering is de mens als geheel in zijn of haar leven en situatie.


Ook bij kinderen en jongeren gaat het om de samenhang tussen fysiek (lichamelijk), emotioneel (bijvoorbeeld verdriet, boosheid), mentaal (nadenken en de ontwikkeling van de hersenen), energetisch (energie huishouding en sensorische integratie) en spirituele aspecten te verbeteren en te bevorderen. Doordat de kinderen en jongeren nog volop in ontwikkeling zijn vraagt dit een andere benadering. 


Deze behandelmethode is geschikt voor alle leeftijden. Lees verder-->

Ergotherapie


Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving.

Indien mensen (en hun mantelzorger) door (gezondheids)problemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken.

Een ergotherapeut stelt vooral vast wat iemand nog wél kan.


De Ergotherapeut behandelt zowel kinderen, volwassenen als ouderen.  Lees verder -->

Gekleurde k

Holistische Coaching


Holistische Coaching is erop gericht duidelijk te krijgen in welk deel van de interactie met jouw omgeving je begeleiding nodig hebt. Misschien, bijvoorbeeld, ervaar je problemen in je dagelijks leven, is het lastig om je energie goed te verdelen, merk je een weerstand of gaat het gewoon om balans tussen belasting en belastbaarheid.

De interactie met je omgeving is dynamisch, altijd aanwezig en bepaalt voor een groot deel jouw gedrag met en naar anderen toe.


Wat wil je in je leven anders ervaren en bereiken en hoe plaats je dat in het geheel van jouw leven? Waar zitten de overeenkomsten en tegenstellingen, zijn er misschien onderlinge verbanden die deze interactie beïnvloeden?

Het gaat er dan om wat je daarvan kunt leren en toepassen in de huidige situatie, zodat je juist de mogelijkheden en winst van de interactie of situatie ervaart.


Bij Tipu Hauora begeleid ik volwassenen, jongeren én kinderen van alle leeftijden, zowel privé als zakelijk. Lees verder-->


Collega Janneke Cooijmans van praktijk SensiKids (www.praktijksensikids.nl) verwijst ouders naar mijn praktijk vanwege de zeer

lange wachtlijst bij haar praktijk. Ik hanteer een vergelijkbare behandelmethode met dezelfde uitgangspunten