Tipu Hauora

  Praktijk voor Holistische Coaching en Therapie

Energetische Ergotherapie (EET)

Ik ben sinds 1987 Ergotherapeut en sinds 2001 Energetisch Behandelaar. In 2004 mijn Master daarin behaald. In 2022 heb ik mijn vierjarige opleiding Magie van de Ziel afgerond. 

Bij Energetische Ergotherapie wordt de samenhang van fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele aspecten bevordert. Niet de ziekte wordt behandeld maar de mens als geheel in zijn of haar leven en situatie. 

Naast de ergotherapeutische benaderingswijzen, die gericht is op de woon- leef- en werksituatie, waarbij het gaat om de handelingen en de uitvoeringen in het dagelijks leven wordt er ook gebruik gemaakt van Cognitieve benaderingswijze. Cognities zijn gedachten en processen in ons brein, de kennis die door verstand en waarneming worden verworven.  Cognities kan ons handelen en het uitvoeren van dagelijkse handelingen beïnvloeden, dit kan positief dan wel negatief zijn. 

Voor de interactie met de omgeving wordt er ook gebruik gemaakt van benaderingswijze die vallen binnen de Sensorische Integratie (zintuigelijke prikkelverwerking) en de Energetische behandeling.

Een Energetische behandeling kan helpen in vele omstandigheden. Dit varieert van lokale pijnklachten van bijvoorbeeld het bewegingsapparaat, spijsverteringsproblemen en hoofdpijn tot ondersteuning bij een chronische ziekte of het verwerken van trauma of verlies. Begeleiding bij ontwikkelings- of veranderingstrajecten, die gepaard kunnen gaan met lichamelijke processen of innerlijke onrust, zijn ook mogelijk.

Bij Tipu Hauora wordt er met verschillende energetische therapievormen gewerkt, die elk hun eigen accenten hebben. De behandeling kan preventief (voorkomen van), curatief (genezend) of palliatief zijn (verzachting of verlichting). Ik behandel alleen als de aard van de acute of chronische symptomen zodanig is dat een energetische behandeling verantwoord is. 

Heb je belangstelling voor mijn kennis en vaardigheden en wil je graag meer weten over mijn competenties als Energetisch Therapeut klik dan hier voor meer informatie.

Voor jongeren en kinderen klik hier


* Ik ben geen vervanging voor je huisarts; dat blijft de eerste persoon om te raadplegen bij (ernstige) gezondheidsklachten.Wel kan ik aanvullend, verbredend en verdiepend aan diens zorg zijn.